บั้งไฟ
เมนู

วิธีทำดินประสิว
        คือนำดินประสิวและถ่านไม้เนื้ออ่อนมาตำให้เข้ากันจนละเอียดส่วนประสมแต่ละสูตรช่างบั้งไฟเก็บเป็นความลับ เพราะต้องแข่งขันกัน สูตรที่ใช้กันทั่วไปคือ หมื้อถ่านสาม และหมื้อถ่านสี่ หมื้อถ่านสามประกอบด้วยถ่านไม้สี่ส่วนกับดินประสิวหนึ่งส่วน ตามปกติหมื้อถ่านสามมีคุณสมบัติแรงและจุดไฟลุกไหม้เร็วกว่าหมื้อถ่านสี่ การตำดินประสิว ใช้ครกไม้ และครก กระเดื่องตำข้าวเป็นพื้น เมื่อเตรียมดินประสิวและบรรจุเสร็จแล้ว นำองค์ประกอบบั้งไฟส่วนตัวคือเลาบั้งไฟต่อเข้ากับหางบั้งไฟและลูกบั้งไฟ โดยใช้เชื่อกไม้ไผ่ที่ฟั่นเป็นเกลียวมัดให้แน่นแล้วนำไปตกแต่ง เรียกว่า เอ้บั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

        บุญบั้งไฟเป็นประเพณีขอฝนโดยจุดบั้งไฟหรือดอกไม้ไฟบูชาพระยาแถน ซึ่งเชื่อว่า เป็นเทวดาดูแลฝนในโลกมนุษย์ช่วงเวลาที่ชาวบ้านทำบุญบั้งไฟคือ
เดือนหกจะเป็นวันใดนั้นชาวบ้านจะประชุมตกลงกัน แบ่งงานกันให้แน่นอนเช่น ฝ่าชายรับหน้าที่จัดทำบั้งไฟสร้างผาน (ปะรำ) สำหรับพระสงฆ์และแขก
ที่เชิญมาจากหมู่บ้านอื่นฝ่ายหญิงรับผิดชอบเรื่องอาหารคาวหวานจัดทำ ขนมจีน ข้าวต้มมัด ลอดช่อง หมักสาโท

การประยุกต์บั้งไฟมาใช้ในศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
        บั้งไฟ เป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสานที่แตกต่าง จากภูมิภาคอื่น ๆ อย่างเด่นชัด ศูนย์สารนิเทศอีสาน
สิรินธรได้นำเอาบั้งไฟมาประยุกต์เป็นชั้นหนังสือ ใช้สำหรับวางหนังสือเพื่อบริการแก่ผู้ใช้

ก่อนหน้านี้

แหล่งข้อมูล
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม