กระติบข้าว
เมน

วิธีใช้
        กระติบข้าวมีคุณสมบัติพิเศษคือเนื่องจากส่วนหัวและก้นสานซ้อนสองชั้นจะช่วยให้ข้าวเหนียวแห้งช้ากว่าปกติ และไม่ ทำให้ข้าวเหนียวแฉะหรือบูด เพาะว่าไอน้ำจากข้าวเหนียวนึ่ง บางส่วนสามารถระเหยออกตามช่องว่างระหว่างเส้นตอกที่สานขัดกัน จึงไม่ทำให้เกิดหยดน้ำภายใน นอกจากนี้การสาน
ซ้อนกันสองชั้นยังช่วยป้องกันลมและอากาศร้อนนอกที่จะทำให้ข้าวแห้งได้เป็นอย่างดี วิธีใช้กล่องข้าว ต้องทำความสะอาดภายในให้สะอาดแล้วจึงนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาใส่ปิดฝาให้เรียบร้อย นำไปแขวนไว้ในที่เก็บให้พ้นจากสัตว์หรือแมลงเมื่อเดินทางไกลหรือไป ทำงานนอกบ้านสามารถนำไปด้วยได้โดยการหิ้วสะพายหรือผูก ติดกับเอว ความผูกพันระหว่างผุ้บริโภคข้าวเหนียวกับกระติบข้าวภายหลังมีผู้นำไปประดิษฐ์เป็นท่ารำเรียกว่าเซิ้งกระติบโดยผู้รำมีกระติบข้าวห้อยที่เอวขณะที่ฟ้อนเซิ้ง

การนำกระติบข้าวไปใช้ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
       
  ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ได้นำกระติบข้าวทรงกลมและทรงกระบอกไปสร้างเป็นชั้นวางหนังสือ โดยใช้ไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นกระติบ องค์ประกอบส่วนตัวทำเป็นชั้นหนังสือซ้อมกันหลาย ๆ ชั้นแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องแต่ละช่องเป็นสี่เหลี่ยมที่ผนังปิดสามด้าน ด้านหน้าเปิดโล่ง สำหรับวางหนังสือ

ก่อนหน้านี้

แหล่งข้อมูล
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม